Телефон за връзка: 0879444772; Адрес: гр. Пловдив, ул. Хр. Данов No 31.